Výjezdová jednotka

Naše výjezdová jednotka neboli JSDHO je vedena jako JPO III, tedy s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. Ve výjezdové jednotce máme 22 členů kteří podle jejich proškolení a zařazení v jednotce jsou oprávněni používat motorovou pilu , vyprošťovací zařízení , přetlakové dýchací přístroje , obsluhovat stroje či velet jednotce u zásahu. Poplach se vyhlašuje pomocí poplachové sirény, ale i automatickou SMS bránou na telefony členů jednotky.

Seznam členů: