O nás

Dovolte abychom se krátce představili a alespoň troch přiblížili činnost SDH Nová Bystřice.

Mezi naší práci zdaleka nepatří jen boj s ohněm, ale pomáháme při technických zásazích, dopravních nehodách nebo třeba při likvidaci nebezpečného hmyzu. Zapojujeme se také do výpomoci při akcích, které pořádá město jako je stavění máje, pálení čarodejnic atd.. Ve sboru je více než šedesátka dobrovolných hasičů. Členové se aktivně zapojují do brigád na údržbě techniky a hasičárny a někteří též do každoroční brigády stavby a bourání stanů pro ÚK Praha na Osice.

Jeden z největších požárů posledních let, se kterým jsme museli bojovat, se odehrál pouhých pět dní před vánočními svátky v roce 2011. Ten den přesně v 15:50 dostalo operační středisko hlášku, že hoří v obci Klášter u Nové Bystřice. Ačkoliv tehdy mrzlo, plameny zachvátily sklad o půdorysu 50 na 12 metrů, který byl napěchovaný slámou. Hořel kompletně. Naši vytvořili čerpací stanoviště a vodu na požářiště dovedli pomocí dálkového vedení. Pár minut před pátou odpolední se podařilo oheň lokalizovat a rozhodlo se, že se sklad nechá dohořet. Škoda se odhadovala na devět milionů.

K životu dobrovolných hasičů patří i soutěže, ve kterých se nám daří uspívat. V Nové Bystřici každoročně pořádáme vlastní závod O pohár SDH Nová Bystřice. Ten letošní se konal 24. srpna v městském parku a v něm jsme ukořistili pátou příčku. V současné době máme kromě zásahového družstva soutěžní družstva mužů i žáků.

Sbor i město reprezentuje hasičská dechovka, která dosahuje velice dobrých výsledků v České republice i v sousedním Rakousku. Na tradičním celorepublikovém setkání hasičských hudeb v Pelhřimově, kterého se hudba pravidelně účastní, je hodnocená mezi nejlepšími hudbami svojí kategorie.

Pro všechny děti, kteří se chtějí stát mladými hasiči, je připravený kroužek. Naučí se v něm zacházet s proudnicí, střílet ze vzduchovky, zlepšovat svoje vědomosti o boji s ohněm, ale také budou moci jezdit na soutěže a pomáhat s reprezentací vlastního města.

Život novobystřických dobrovolníků můžete sledovat také na facebooku.