V Artolči bylo nutno odčerpat vodu před domem

Na žádost OPIS vyjela jednotka 3.8.2014 v 16:25 s vozidly CAS 20 1+4 a DA 8 L1Z 1+3 na místo události. Po příjezdu jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o zatopené prostory technického zázemí RD, a prostoru dvora. Jednotka provedla odčerpání vody pomocí dvou plovoucích čerpadel NIAGARA. Po ukončení zásahových prací se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících hasičů, ani k poškození výjezdové techniky. Celý příspěvek

V Artolči spadl strom na komunikaci

Na žádost OPIS vyjela jednotka 17.7.2014 na místo události s vozidlem WV Transporter 1+1 . Na místě jednotka průzkumem zjistila že se jedná o strom přes komunikaci , jednotka provedla odstranění stromu pomocí JMP .Po ukončení se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících hasičů,ani k poškození výjezdové techniky.

Likvidace bodavého hmyzu

Na žádost, starosty města vyjela jednotka 29.6.2014 v 7:40 s vozidlem DA 8 L1Z 1+1 na místo události. Po příjezdu na místo zásahu, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí roj nad vstupními dveřmi verandy RD č.p. 30 a z ubytovaných osob jsou dvě děti s potvrzenou alergií na poštípání hmyzem. Jednotka provedla odchyt vosího roje do plastového pytle a tento následně vypustila na volném prostranství mimo zástavbu obce. Po ukončení zásahových prací se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících hasičů, ani k poškození výjezdové techniky.

Zásah jednotky v lesním porostu

Dne 15.6.2014 v 15:55 vyjela na žádost OPIS jednotka s vozidlem CAS-20 T-815 1+2 na místo události.Jednotka průzkumem zjistila ,že se jedná o zapařenou hromadu štěpky.Jednotka provedla rozhrnutí vrchní vrstvy hromady pomocí kopáče.Po ukončení se jednotka vrátila zpět na základnu.Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících hasičů,ani k poškození výjezdové techniky