Zásah 27.5.2014 – zaplavená komunikace

Na žádost OPIS vyjela 27.5.2014 v 18:53 JSDHO Nová Bystřice na místo události s vozidly CAS 20 T 815 1+3 a DA 8 L1Z VW Transportér 1+2. Na místě zásahu jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o zaplavenou komunikaci a zahradu RD. Jednotka provedla přehrazení komunikace pomocí trámů a starých dveří k usměrnění vody, která stékala z pole a ohrožovala již v minulosti několikrát vytopený RD. Na místo se dostavil starosta města, zástupce fa,. BOVIS spol. s.r.o. a pracovník Technických služeb. Celý příspěvek

Zásah 24.5.2014 – likvidační práce

Na žádost starosty města vyjela jednotka 24.5.2014 v 9:12 s vozidly CAS 20 T 815 1+4 a CAS 25 RTHP 1+1 na místo události. Po příjezdu na místo zásahu do ulice Žižkova byl určen postup likvidačních prací v jednotlivých objektech zasažených rychlou záplavou. Byly vynášeny zasažené předměty do přistavených kontejnerů a následně ředěno naplavení bahno, které bylo vyváženo také do kontejnerů. Částečně bylo naředěné bahno také splachováno do kanalizace. Celý příspěvek

Zásah 23.5.2014 – pomoc při povodních

Na žádost OPIS ze dne 23.5.2014 ve 21:36 vyjela jednotka s CAS – 20 T 815 1+5 a DA 8 L1Z 1+0 na místo události. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o rychlou záplavu zahrad, sklepních prostor a obytných místností v čp. 356 p. Večeřa Karel, č.p. 357 záplava garáže, solária, masážního salónu, sklepních prostor a zahrady – manželé Bergerovi, č.p. 723 zatopení zahrady, garáže a sklepních prostor – p. Chytka Štěpán, č.p. 722 zatopení garáže, sauny , prádelny se sušárnou a sklepních prostor – Ficalová Markéta a č.p. 721 zatopení garáže a veterinární ordinace – manželé Chytkovi. Celý příspěvek

Zásah 23.5.2014 – vytopení sklepa

Na žádost OPIS vyjela JSDHO Nová Bystřice 23.5.2014 v 17:45 s vozidlem DA – 8 L1Z VW Transportér 1+7 na místo události a jako posilová jednotka byla odvolána od zásahu jednotka s CAS 20 1+3. Po příjezdu jednotek na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k zatopení sklepních prostor rodinného domu č.p. 723 manželů Bergerových a i zahrady p. Večeři č.p. 736 v ul. Žižkova. Jednotka provedla vynesení zaplavených předmětů, odčerpání prostor pomocí plovoucího čerpadla a následné naředění naplaveného bahna pomocí vysokotlakého proudu a jeho odvedení do kanalizace. Po ukončení zásahových prací se jednotky vrátily zpět na svou základnu. Během zásahu nedošlo k zranění zasahujících hasičů, ani k poškození výjezdové techniky. Celý příspěvek

Zásah dne 23.5.2014 – hledání osoby

Ná žádost PČR vyslalo OPIS JSDHO Nová Bystřice s vozidlem CAS 20 T 815 1+3 na technický zásah – hledání osoby. Jednotka se dostavila na předem určené místo soustředění složek IZS a následně započala ve spolupráci s těmito v pátrání po pohřešované osobě. V 17:45 hodin bylo pátrání pro nepřízeň počasí (silný déšť) přerušeno. Během tohoto zásahu nedošlo k zranění zashujících hasičů, ani k poškození výjezdové techniky. JSDHO se poté na výzvu OPIS přesunula k další nahlášené události. Celý příspěvek